Otteita kirjasta
"Matka Ääniselle ja Karjalaan"

5. Metsänkäytöstä

…Tässä olisi mielestäni paikallaan kertoa siitä, kuinka valtavia ovat kuvaamani seudun metsävarat, miten niitä käytetään ja miten niitä voitaisiin käyttää, jos talous olisi järjestetty kunnolla ja jos metsätalouden harjoittajat ja muut asianomaiset eivät ryöstäisi metsiä. Aunuksen läänin metsämaat ovat valtavat, yli 10½ miljoonaa hehtaaria, – metsät ovat läänin harvoja luonnonvaroja, kyntömaata täällä on mitättömän vähän, niin ettei siitä kannata puhuakaan.

.  .  .

Aunuksen metsien sijainti samoin kuin pääsytiet tunnetaan hyvin huonosti, niin että tekisi mieli kertoa seikkaperäisesti vaikkapa niistä metsistä, joiden kautta jouduin kulkemaan; ne sijaitsevat Vienanmeren, Äänisen ja Suomen vesistöjen alueilla. Metsäteollisuus on kehittynyt suuremmassa tai pienemmässä määrin ennen kaikkea siellä, missä on olemassa vesiteitä, joita pitkin metsätuotteita voidaan kuljettaa kuluttajien lähettyville. Kuvatakseni niitä syitä, jotka estävät metsäteollisuuden kehitystä, minun on taaskin kerrottava lyhyesti seudun vesiväylistä.

.  .  .

Suomen vesistöalue on Vienanmeren vesistöä huomattavasti pienempi, mutta suomalaiset ovat meitä etevämpiä ja siksi on syytä uskoa, että he osaavat käyttää Poventsan metsien tätä puolta paremmin kuin me. Puunuittoon käytetään täällä Poventsan kihlakunnan länsiosassa virtaavaa Lentierajokea ja sen sivujokia, Severkaa ja Tuulosjokea. Seudulla on noin 500 000 hehtaaria koskematonta pystymetsää, jota ruvettiin hakkaamaan vasta vuonna 1859, raakaa puuta viedään etupäässä Suomen sahoille. Toistettakoon, että nykyään hakkuumäärät ovat jo huomattavasti kasvaneet, ja on toivoa siitä, että metsäteollisuus jatkaa kehitystään lähivuosina. Odotettiin muuten, että Lentierassa aletaan pian myydä polttopuita, mutta se osoittautui turhaksi, koska kestää kauan ennen kuin Suomi alkaa tuntea tarvetta meidän polttopuista, ja nomenomaan siksi, ettei Venäjän valtio saisi maksuksi polttoaineesta suomalaista rahaa, Suomen senaatti on hyvissä ajoin hyväksynyt päätöksen, jonka mukaan kielletään polttopuiden vienti Suomesta Pietariin.

Osa 15.