Kirje I.I.Sreznevskille

.  .  .

Bylinat, venäläiset kansanrunot, tunnetaan Aunuksen läänin Petroskoin, Puudosin ja Kargopolin kihlakunnissa, ts. niillä seuduilla, jotka ovat entisajoista asti venäläisten asuttamia. Petroskoin äänisniemellä tai Kargopolin kihlakunnassa samoin kuin Puudosin kihlakunnassa uudisasukkaita alkoi olla 1300-, 1400- ja 1500-luvuilla, ja näin saivat alkunsa tämän seudun venäläisen väestön kaksi vanhinta keskusta. .  .  . Aunuksen kihlakunnassa en ole käynyt, mutta en luule, että sieltä löytyisi vanhaa kansanperinnettä, koska siellä asuu pelkästään karjalaisia. Tosin siellä, missä karjalaisia asuu sekaisin venäläisten kanssa, voi tavata venäläistä kansanrunoutta. .  .  . Tämän seikan selitän sillä tavalla, että karjalaisten eeppiset runot ja arkiset laulut ovat melkein kadonneet, siksi karjalaiset laulavat vain venäläisiä lauluja, ja omaksuvat joskus eeppisiäkin lauluja. Huomautan samalla, että karjalaisissa tositarinoissa runomitta ei ole enää säilynyt, mutta bylinojen karjalaisissa toisinnoissa tapaa tuon tuostakin riimejä.

.  .  .


Pavel Nikolajevitsh Rybnikov
Aunuksen siviilikuvernöörin alainen erikoistehtäviä suorittava vanhempi virkamies
Petroskoi, 2. huhtikuuta 1863