Ylipäällikön päiväkäsky N:o 1.

Vaasa
2. helmikuuta 1918

1. Senaatin päätöksen mukaan 28 p:ltä tammikuuta on minulle uskottu kunniakas tehtävä olla Suomen täkäläisten puolustusvoimien ylipäällikkönä.

2. Olen nimittänyt seuraavat esikuntavirkailijat:

Esikunnanpäällikkö: Eversti Martin Wetzer,
Kenraalimajoitusmestari: Ratsumestari Hannes Ignatius,
Päivystäjäkenraali: Eversti Valter Holmberg,
Tykistötarkastaja: Eversti Gustaf Adolf v.Rehausen,
Pääintendentti: Luutnantti Aimo Hallberg,
Liikennepaällikkö: Tirehtööri B.F.Löhman.

Ylipäällikkö Kenraali Mannerheim.