Ylipäällikön päiväkäsky N:o 19.

Päämaja.
1. lokakuuta 1941.

Karjalan armeija on tähänastisiin loistaviin voittoihinsa tänään liittänyt suurimman menestyksen, Petroskoin kaupungin valloituksen. Täten on laajojen ja tuloksellisten sotatoimien kautta päästy ratkaisevaa laatua olevaan saavutukseen. Pysyvän rauhan ja turvatun tulevaisuuden takaaminen kansallemme, on tullut suuren askeleen lähemmäksi.

Loistavista menestyksistään kunniakas Karjalan armeija on nyt Itä-Karjalan pääkaupungin valloituksella kruunannut voittokulkunsa suorituksella, jonka merkitys tulee ulottumaan kauas kansamme historiaan. Kiitän armeijan komentajaa taitavasta ja menestyksellisestä sotatoimien johtamisesta, samoin armeijakunnan- ja divisioonankomentajia sekä heidän sankarillisia joukkojaan – upseereja, aliupseereja ja miehistöä – siitä aloitekyvystä, sitkeydestä ja vertaansa vailla olevasta urhoollisuudesta, mitä he kolmen kuukauden yhtämittaisissa kovissa taisteluissa ovat osoittaneet.

Mannerheim.