Aunuksen Väliaikaisen Hallituksen
julistus
Aunuksen asukkaille

Täten saatetaan Aunuksen maan vallatun osan asukkaiden tietoon, että nyt on muodostettu Aunuksen Väliaikainen Hallitus, johon tulivat väliaikaisesti Aunuksen kaupungista Georgi Kuttujeff, Riipuskalan kunnasta Petr Pernanin, Vitelen kunnasta Ivan Akimoff, Tulemajärven kunnasta Nikolai Filipoff ja Säämäjärven kunnasta Petr Molosovkin. Väliaikaisen Hallituksen myöhemmin täydentäminen yhdeksänjäseniseksi riippuu sotatoimien kulusta.

Näin muodostuneen Aunuksen Väliaikain Hallituksen yhteydessä työskentelee Väliaikainen Hoitokunta, joka on kokoonpantu meitä kohtaan ystävällisen Suomen edustajista: puheenjohtajana maisteri P.Supinen, sekä jäseninä pormestari P.Pajula, kauppias I.Julin, isännöitsijä F.K.Röppänen, eversti A.Renvald, liikemies J.A.Seise, kunnallisneuvos N.Eskola ja maisteri J.Kujola. Aunuksen Väliaikainen Hallitus on ottanut päämääräkseen Aunuksen maan vapauttamisen vastenmielisestä bolshevismista.

Aunuksen maan vapauduttua bolshevismista Aunuksen Väliaikainen Hallitus tulee luovuttamaan valtuutensa yleisellä kansanäänestyksellä valitulle uudelle Aunuksen Hallitukselle, joka taas puolestaan tulee toimimaan johtaakseen Karjalan kansan vapaaseen ja onnelliseen elämään.

Väliaikaisen Hallituksen ja Väliaikaisen Hoitokunnan jäsenet

Rajakontu, toukokuun 28 p:nä 1919

Sihteeri: A.Popoff