Vetoomus Suomen hallitukseen

Sen jälkeen kun bolshevikit olivat saaneet vallan käsiinsä Venäjällä, me Aunuksen karjalaiset jouduimme erittään vaikeaan asemaan. Hallitsevien bolshevikkien ääretön mielivalta Aunuksen Karjalassa saattoi sen kansan täydelliseen kurjuuteen. Alituisilla mielivaltaisilla veroituksilla ja ryöstöillä on keskivaraiset talonpojat saatetut taloudelliseen perikatoon, kauppa ja teollisuus lakkautumaan ja koko Aunuksen Karjala syösty nälkäkuoleman partaalle. Yritykset vapautua bolshevikeista vuonna 1918 päätyivät viattomien kansalaisten murhaamiseen. Mutta nämä teurastukset eivät voineet tukahduttaa karjalaisten oikeutettua vastenmielisyyttä bolshevikkia kohtaan ja nykyään Aunuksen kansa on taas noussut sortajiaan vastaan. Meidän jalomieliset heimolaisemme suomalaiset ovat ojentaneet meille veljellisen käden avuksemme, mutta yksin meille, paljon kärsineille ja rasitetuille karjalaisille, on mahdoton saattaa taistelu loppuun. Nykyisenä vaikeana hetkenä muodostunut Aunuksen Väliaikainen Hallitus kääntyy sentähden ystävällisen Suomen kansan puoleen sen valitseman hallituksensa kautta pyynnöllä ojentaa avuliaan kätensä meille muuten bolshevismiin hukkuville veljille. Auttakaa meitä vapautumaan sietämättömästä bolshevismin ikeestä ja lähettäkää meille pikaista sotilas- ja elintarveapua.

Vitelessä, 15.5.1919

Aunuksen Väliaikaisen Hallituksen puolesta:
Ivan Akimoff
Georgi Kuttujeff
Petr Pernanin

Sihteeri: A.Popoff