Aunuksen Väliaikaisen Hallituksen
julistus
suomalaisille heimoveljillemme

Kaikille on hyvin tunnettu bolshevikkivalta sekä sorto, jonka alaisena Aunuksen kansa on elänyt. Kansaa elähdytti ainoastaan toivo siitä, että vapautuksen hetki on lähellä ja kärsimättömänä odotti se avun saapumista. Omin voimin vapautuminen oli Aunuksen kansalle ylivoimainen tehtävä, sillä kun ei ollut asetta eikä muonavaroja ja kun toiselta puolen bolshevikkivallan vakoilujärjestelmä oli kehitetty huippuunsa. Aunuksen väestö ja erikoisesti sen pohjoisessa ja Muurmanin radan varrella sijaitsevat alueet odottivat varsinkin sen jälkeen kun Englanti oli miehittänyt Muurmanin rannikon, vapautustaan englantilaisten voimien taholta. Samasta syystä aiheutuvaa hermostuneisuutta oli huomattavissa paikallisessa bolshevistisessa sanomalehdistössä, mikä seikka antoi lisätukea toiveille saada Aunus todella vapautetuksi englantilaisten toimesta. Silloin suomalaisten veljien ilmestymistä Aunuksen maan vapauttajana bolshevismin ikeestä tervehdittiin Aunuksessa suurimmalla ilolla ja tälläkin hetkellä taistelee heidän kansaan Aunuksen vapautuksen puolesta huomattavat määrät Aunuksen omia vapaaehtoisia.

Paikallisten suojeluskuntavoimien lopullista järjestämistä varten ja varustaakseen paikallista väestöä elin- ja muilla välttämättömillä tarpeilla sekä toimeenpannakseen välttämättömät väliaikaiset hallintolaitokset, muodostui Aunuksen väliaikainen direktoriohallitus, joka nojaa Aunuksen vapautettujen seutujen väestön jakamattomaan kannatukseen. Kesäkuun 5 p:nä 1919 pidetty Aunuksen valkoisten kuntien edustajakokous on yksimielisesti antanut luottamuslauseenta Aunuksen Väliaikaiselle hallitukselle.

Aunuksen väliaikainen hallitus asetettuaan lähimmäksi päämääräkseen taistelun bolshevismia vastaan, ilmaisee siinä Aunuksen kansan tahdon ja haluaa siten olla renkaana siinä rautaisessa ketjusta, joka kiertyy pietarilaisen ja moskovalaisen ryövärivallan ympärille. Osa Aunuksen väliaikaisen hallituksen jäsenistä yhdestä suomalaisista ystävistään kokoonpannun Hoitokunnan edustajain kanssa on käynyt Helsingistä esittämässä Suomen kansalle ja hallitukselle kiitokset Aunuksen kansan puolesta siitä, että se on sallinut sekä viljan viennin että vapaehtoisten lähdön Aunukseen. Aunuksen edustajat ovat kääntyneet Suomen, lähimmän heimokansan hallituksen puoleen avunpyynnöllä, voidakseen saattaa loppuun aloitetun taistelun bolshevismia vastaan. Aunuksen väliaikainen hallitus on, asianomaisesti esitetyn kansantahdon sitä vaatiessa, luovuttava valtuutensa kansan uusille luottamusmiehille.

Helsingissä, 14 p:nä kesäkuuta 1919

G.Kuttujeff
Aunuksen Väliaikaisen Hallituksen puheenjohtaja

P.Pärnänen (Pernanin)
Aunuksen väliaikaisen hallituksen jäsen

A.Popoff
Aunuksen väliaikaisen hallituksen sihteeri