Kuvauksia Venäjältä

Viljo Heinonen: Kaksi vuotta kuolleena
Sivuja 312, hinta 20 mk. Karisto

Lukijamme muistanevat vielä turkulaisen lyseolaisen Viljo Heinosen katoamisen hänen ollessaan Aunuksen rintamalla sekä hänen ”ylösnousemuksensa” kahden vuoden tiettymättömissä olon jälkeen. Nyt on mainittu nuorukainen julkaissut näkemyksistään, kokemuksistaan ja seikkailuistaan yllämainitun kunnioitettavan laajan kirjan, jossa hän seikkaperäisesti kuvailee vangiksi joutumistaan ja oloaan puna-armeijan sotilaana. Kirja on monessa suhteessa mielenkiintoinen ja ansaitsee laajempaakin huomiota osakseen. Puna-armeijan taistelut eri rintamilla, yleisesti vallitseva kurjuus ja hätä ja etenkin inkeriläisten ja karjalaisten surkea asema kuvataan asiantuntemuksella. Mutta vaikka kirjassa kerrotaankin monista kauhuntapahtumista, on tekijä sopivasti sirotellut joukkoon sellaistakin, joka saa huulille nousemaan hymyn. Suosittelemme teosta sekä nuorukaisille että vanhemmallekin väelle.Ilkka -sanomalehti, n:o 294
20. joulukuuta 1924