Aunuksen Väliaikaisen Hallituksen
ja Hoitokunnan julistus

Siihen nähden, että Aunuksessa nykyisin vallitsee sotatila, ja pelättävissä on, että maan asukkaat ahdinkotilassaan ja tuntematta rahan todellista arvoa, voivat polkuhinnasta myydä tai vuokrata metsiään ja kiinteistöjään, ovat Aunuksen Väliaikainen Hallitus ja Hoitokunta, katsoen velvollisuudekseen estää Aunuksen kansan arvokkaimman omaisuuden joutumista keinottelijain käsiin, päättäneet vahvistaa noudatettavaksi seuraavat määräykset:

1. Toistaiseksi ja siksi kunnes toisin määrätään, kielletään Aunuksessa kaikki maantilojen sekä metsien ja koskien kaupat.

2. Samoin kielletään tekemästä minkäänlaisia vuokrakontrahteja mainitusta omaisuudesta kuin myöskin ennakkosopimuksia tämän laatuisen omaisuuden vastaisista kaupoista tai vuokrauksista.

3. Kaikki vastoin näitä määräyksiä tehdyt kaupat tai välipuheet julistetaan mitättömiksi ja laillista voimaa vailla oleviksi, samoin kuin nekin puheenaolevaa laatua aikana tätä ennen mahdollisesti on tehty.

Aunuksen Rajakonnun kylässä, toukokuun 30 p:nä 1919

Aunuksen Väliaikaisen Hallituksen puolesta:
G.V.Kuttujeff

Aunuksen Väliaikaisen Hoitokunnan puolesta:
Paavo Pajula