Aunuksen ja Karjalan kansalle

Neuvostoliiton propaganda-lentolehtinen Neuvostoliiton propaganda-lentolehtinen

Kaikkien maiden köyhälistö, liittykää yhteen!

Aunuksen ja Karjalan kansalle

Toverit, Karjaan miehet ja naiset!

Kamalla kuoleman ja hävityksen aikoja olemme me Aunuksen ja Karjalan asukkaat joutuneet elämään aina siitä asti, jolloin suomalaiset lahtarit alkoivat nuo kuului rosvoretkensä meidän maahamme. Mutta raskaammaksi kaikista on tämä jos tullut erikoisesti juuri viimekuluneiden kuukausien aikana, jolloin suomalaiset tukkihuijarit ja heidän agenttinsa ovat Aunuksen kansan nimessä käyneet n.s. Aunuksen «vapaussotaa», ryöstösotaa Neuvosto-Venäjää vastaan. Sadoittain suomalaisia ja karjalaisia on väkivalloin pakoitettu Suomen valkoisten vapaajoukkoihin. Jos kuka on halunnut olla uskollinen maamme neuvostohallitukselle, ovat nuo suomalaiset teurastajajoukot ilman muuta epäluulon alaisina, tuominneet sellaiset henkilöt kuolemaan. Sadoittain meitä Aunuksen rauhallisia asukkaita, on murhattu siksi, ettemme ole tahtoneet nousta sotaan Neuvosto-Venäjää vastaan. Lahtaripäällikköjen Sihvon, Hertzenin y.m. joukot ovat elävättä polttaneet, haudanneet ja puihin sidottuina kiduttaneet sadoittain Aunuksen ja Karjalan asukkaita. Ja kaikkea tätä on tehty Aunuksessa Karjalan kansan vapauttamisen nimessä. Ja nyt, kun suomalaiset lahtarit ovat Aunuksesta perääntyneet täysin lyötyinä, ovat he pakoittaneet satoja väkivalloin mobilisoimiaan karjalaisia heidän mukanaan peräytymään Suomeen. Äärimmilleen kiristynyt on se hirmuvalta, jonka alaisina me olemme olleet pakoitetut elämään.

Mutta vapauden aurinko nousee jo, vaikka verkkaan Karjalan kansalle. Voitokkaan Neuvosto-Venäjän punaisen armeijan voittojen kautta saapuu meille pelastus.

Jokainen Karjalan mies, toveri, joka olet kärsinyt, nouse yhdessä neuvostojoukkojen kanssa puhdistamaan maatamme suomalaisista lahtarilaumoista.

Jokainen Venäjän työväen ja talonpoikain punaiseen armeijaan!

Ryhmä Karjalan ja Aunuksen asukkaita