Pöytäkirja,
tehty Aunuksen Väliaikaisen Hoitokunnan istunnossa Vitelen kirkonkylässä Hoitokunnan kansliassa
toukokuun 6 p:nä 1919

Läsnä olivat Hoitokunnan jäsenet Pekka Supinen (puheenjohtajana), toimitusjohtaja F. K.Röppänen, maisteri Joh. Kujola ja Hoitokunnan v.t. sisäasiainosaston päällikkö herra T.Hagman (sihteerinä) sekä pankinjohtaja Mauri Honkajuuri, maisteri Eino Railo ja Aunuksen Muonituskomitean puheenjohtaja liikkeenjohtaja T.Nissinen.

Kokouksessa olivat myöskin läsnä kutsuttuina Vitelen elintarvelautakuanan jäsenet talollinen Mihail Kuikin, talollinen Vasili Jegoroff, talollinen Ivan Ivanovitsch Ananjeff, talollinen Vasili Aleksejevitsch Antropoff ja talollinen Vasili Vasilinpoika Pikkarainen.

1.

Johtaja T.Nissinen ilmoitti, että Sortavalassa on nyt noin 440,000 kg. rukiita, niistä 80,000 jauhoina, kaikki Aunuksen siviiliväestön muonittamista varten. Säkkejä on samaa tarkoitusta varten Sortavalassa 5,000 kpl, lisäksi Turusta tulossa 15,000 kpl.

Johonkuhun heti Sortavalasta Salmiin lähtevään laivaan on heti määrätty lastattavaksi vähintään 100 säkkiä jauhoja Aunusta varten.

Edellämainitut viljatavarat ovat tällä hetkellä Sortavalan Tukkukauppa-Osakeyhtiön huostassa, ollen sanotulla Osakeyhtiöllä valita luovuttaa ne Aunuksen Muonituskomitealle, joka sijaitsee Sortavalassa.

2.

Aunuksen muonituskomitean puolesta ilmoitti johtaja T.Nissinen, että Aunuksen Muonituskomitea tulee luovuttamaan sen huostaan varatut elintarpeet ja kylvösiemenet Aunuksen Väliaikaiselle Hoitokunnalle jaettaviksi Aunuksen siviiliväestön muonittamasta varten seuraavien jako- ja maksuperusteiden mukaan:

  1. Kukin vallatulta alueella asuva tai siellä oleskeleva henkilö on saava jauhoja korkeintaan 240 gr. päivää eli 25 naulaa kuukautta ja henkilöä kohti, edellyttäen että hän ei kuulu omavaraistalouteen.
  2. Viljan kuljetus Suomen puolelta jää Aunuksen Väliaikaisen Hoitokunnan huoleksi ja samoin viljan jako asukkaille, ja on viimemainitussa suhteessa katsottu käytännöllisimmäksi noudattaa tähän asti voimassa olevaa jako- ja korttitalousjärjestelmää, kuitenkin sillä tavalla, että sellaiselle henkilölle, jolla tähän asti ei ole ollut korttia, mutta on korttiviljan tarpeessa, tulee Aunuksen Väliaikaisen Hoitokunnan toimesta hankittavaksi kortti.
  3. Ainoaksi maksukeinoksi havaittiin se, että kunnat antavat viljasta Suomen markoille asetetut velkakirjat Aunuksen Muonituskomitealle sekä luovuttavat näiden velkakirjojen käteispantiksi viljan myynnistä kertyvät ruplat.
  4. Kylvösiemeniin nähden noudatetaan edellisissä kohdissa esitettyjä perusteita, kuitenkin niin, että kylvösiemeniä jaetaan suurella varovaisuudella ja säästetään etupäässä niitä piirejä varten, joissa viime vuonna halla on vienyt viljasta itävyyden.
  5. Pakolaisille ja yleensä kiireisissä tarpeissa on Aunuksen Väliaikainen Hoitokunta oikeutettu myymään viljaa edellä esitetyillä jakoperusteilla 3 ruplan hintaan naulaa kohti. Milloin pakolaisilla ei ole rahaa, on Hoitokunta oikeutettu toistaiseksi antamaan jauhoja vapaana Salmissa.

3.

Päätettiin lähettää Suojärven tietä pohjoisille seuduille 20,000 kg. sekakauran siemeniä sekä 10,000 kg. siemenohraa.

Pekka Supinen,
Kokouksen puheenjohtaja

T.R.Hagman,
Kokouksen sihteeri