Katsaus valtiollisiin tapahtumiin

.  .  .

Sotaministerimme edustaja Aunuksessa, eversti, Helsingin kaupungin komendantti Renvald, teki tuonnottain esityksen, että Aunuksen omien vapaaehtoisten joukkojen komentokieleksi otettaisiin venäjä ja upseereiksi venäläisiä (!). Aunukselaisten kansanmiesten yksimielinen vastustus ajoi kuitenkin karille tämän suunnitelman.

Emme oikein tiedä, mitä sanoja tällaisesta sotaministerimme virallisen edustajan ehdotuksesta olisi käytettävä. Silloin kun Suomi vapaaehtoisesti on lähettänyt poikansa Aunukseen taistelemaan heimokansamme kansallisen nousun auttamiseksi, tekee Suomen hallituksen yhden ministeriön edustaja aunukselaisille esityksen, joka on kuin korvapuusti näitten kansallisille pyrinnöille! Sekä aunukselaisten että suomalaisten vapaaehtoisten katkeroituminen eversti Renvaldia kohtaan onkin täysin ymmärrettävissä. Eiköhän venäjän kielen tyrkyttäminen sorretuille heimokansoillemme jo venäläisten sortajien omasta toimesta olisi ollut katsottavasiksi riittäväksi, ettei meidän edustajamme enää sillä olisi tarvinnut häväistä kansaamme heimolaistemme silmissä?

Mainittakoon vielä, että eversti Renvaldin seurueeseen Aunuksessa kuuluu m. m. Vaasassa aikoinaan tunnettu poliisilaitoksen ja lääninhallituksen virkamies Ladau.

.  .  .Suunta, poliittinen viikkolehti n:o 7
28. kesäkuuta 1919