Virkoja haettavana

Kahden alituomarin, joitten toimiin toistaiseksi on yhdistetty sotatuomarin tehtävät, kahden kruununvoudin, useampien nimismiesten ja kahden poliisipäällikön sekä Aunuksen väliaikaisen hoitokunnan kansliapäällikön ja eräitten kansliavirkailijoitten virat Aunuksessa julistetaan täten haettavaksi. Lukuunottamatta ensinsanottuja tuomarinvirkoja ei ehdottomasti vaadita samoja pätevyysehtoja kuin Suomessa, mutta on ainakin osittainen venäjänkielentaito välttämätön ja on niitten virkaan nimitettävien, jotka tulevat hoitamaan julkisia varoja, asetettava hyväksyttävä takaus. Hakemuskirjelmät, joissa on ilmoitettava oma palkkaehdotus ja lisäksi mainittava joitakuita julkisia viranomaisia, jotka voivat hakijoista antaa tarvittaessa henkilötietoja, ovat ensi tilassa ja viimeistään 10 päivän kuluessa lähetettävät Hoitokunnan Helsingissä olevalle edustajalle tohtori G.J.Winterille osoitteella Vladimirinkatu 11 A 4.Aunuksen kaupungissa
toukokuun 3 päivänä 1919

Aunuksen Väliaikaisen Hoitokunnan Sisäasiainosasto

Viljo Puustinen
N.Ruotsi

Uusi Suomi sanomalehti n:o 108
13. toukokuuta 1919