Ote Olonetskije gubernskije vedomosti
(Aunuksen läänin sanomat) -lehdessä
2.8.1908 julkaistusta artikkelista

Solomannin kylän uusi saha on tärkeä tehdas, jollaisia ei Aunuksen läänissä ole tähän asti ollut. Rakennus seisoo kallioisella Logmojärven salmen länsirannalla.

.  .  .

Sahan toimeenpanevana voimanlähteenä on yksisilinterinen höyrykone, jonka kapasiteetti on 60 hv, nopeus 72 kierrosta minuutissa; on kolme raamisahaa, kaksi lautojen reunasahaukseen tarkoitettua pyörösahaa ja terien automaattinen teroituskone.

.  .  .

Eri tiloissa on uuniin muuratut höyrykattilat. Itse uuni on osittain tehty tulenkestävistä tiilistä. Uunin lämmittämiseen käytetään sahapuruja, jotka tulevat raamisahalta kourua pitkin alas ja kone suuntaa ne suoraan uuniin, missä sahapurut palavat antaen 20% tuhkaa. Tällaista sahapurujen käyttöä ei ole aikaisemmin tavattu tehtaillamme. Sahojen ympärillä on tavallisesti jätepuun ja sahapurujen muodostamia vuoria. Sähköä tuottaa toinen höyrykone, kapasiteetiltaan 14 hv. Kirkas valo valaisee ei vain ympäristön, vaan myls osan Äänisjärveä, niin että salmea pitkin pääsee kulkemaan turvallisesti ympäri vuorokauden.

.  .  .

Sahalla toimii 150 työläistä, osa heistä on suomalaisia, jotka kykenevät paremmin tällaiseen työhön. Sahan omistaa Beljajev ja kumpp. -kauppahuone. Kumppaneita ovat Alfred Beljajev ja Edmund Jellibrand, kumpikin Ison-Britannian kansalainen. Vologdan alueella he omistavat valtavan ison metsänhakkuuyrityksen. Yritys on varakas, ja liiketoiminta on vakaata ja vankkaa.