Hänen Keisarillisen Majesteettinsa julistus 4. päivältä huhtikuuta 1809 Yhteisille Suomen Maan Asujaille

Me Aleksander I, Kejsari ja Itsevaltias yli koko Ryssänmaan jne. jne. jne. Suuri Ruhtinas Suomen Maassa jne. jne. jne. Teemme tiettäväksi:

Koska Me olemma koonneet Suomen Maan Säädyt yhteisille Herran päiville ja vastaan ottaneet heidän Uskollisuudensa Valan, olemma Me, täsä tilasa, tahtonneet, juhlallisen heidän läsnäollesansa ulos annetun ja Sen Korkeimman Pyhydesä julistetun Säändö-Kirjan kautta vahvistaa ja vakuuttaa heitä siitä, että heidän Christillinen Oppinsa ja perustuslait niin myös ne vapaudet ja oikeudet, kuin itsekukin Sääty erinommattain ja kaikki Suomen Maan Asujamet yhteisesti läsnäolevaiseen aikaan saakka ovat nautinneet, pitää voimasa pidettämän.

Niinkuin Me myös tämän kautta annamme Meidän uskollisille Alammaisillemme Suomen Maasa nimitetyn Säändö-Kirjan, niin tahdomma Me siinä ohesa heille tiettäväksi tehdä: että koska Me olemma voimasa pitäneet tämän maan vanhudesta otetun tavan ja niiden jälkeen Meitämme sovittaneet; niin Me sen Uskollisuuden-Valan, kuin Säädyt yhteisesti, ja Talonpojan säädyn uloslähetetyt erinommattain, niin itse kuin heidän kotona olevaisten kanssa-veljeinsä puolesta, vapatahtoisesti ja vaatimata ovat tehneet, pidämme hyvänä ja sitovana jokaista Suomen Maan Asujata ilman vähindäkään eroitusta.

Täydellisesti vakutettuna, että tämä hyvä ja rehellinen Kansa aina on Meille ja Meidän Jälkeentulevaisille osottava saman uskollisuden ja järkähtämättömän kuuliaisuden, jonga kautta ne aina ovat itsensä ulosmerkinneet, en Me myöskään tahdo laiminlyödä, että Sen Korkeimman avulla edespäin jättää todistuksia Meidän jokaaikaisesta Isällisestä murhenpidostamme heidän onnellisudestansa ja menestyksestänsä.

Annettu Borgåssa sinä 4 päivänä Huhti-Kuusa 1809.

Alkuperäiseen asiakirjaan on Hänen Keisarillinen Majesteeettinsa omakätisesti allekirjoittanut
Alexander