Keisarillisen Majesteetin Armollinen Kuulutus 1. päivältä helmikuuta 1864 koskeva Rajajoen kivääritehtaan eroittamista Suomesta ja yhdistämistä Pietarin kuvernementtiin sekä nykyisen Venäjän Keisarikunnan ja Suomen Suuriruhtinanmaan nykyisen rajan muuttamista sen mukaan

ME¹ Teemme tiettäväksi: Ilmaantuneesta syystä ja siihen nähden että Venäjän Kruunun alle kuuluvaan Rajajoen kivääritehtaasen Kivennavan pitäjäässä Viipurin läänissä asetetut työntekijät ja tehtaan muu väestö ovat venäläisiä alamaisia eivätkä tunne Suomen kieltä ja tässä maassa noudatettavina olevia lainsäätöksiä, olemme Me armossa katsoneet hyväksi käskeä, että sanottu kivääritehdas lähimpäne noin kahdentoista neliövirstan suuruisene alaneen pitää eroitettaman mainitusta läänistä ja yhdistettämän Pietarin kuvernementtiin, sekä nykyinen raja Venäjän Keisarikunnan ja Suomen Suuriruhtinanmaan välillä muutettaman ja vastaiseksi määrättämän kulkemaan Rajajoen joesta Suomen lahteen suorassa linjassa, pitkin erästä kanavaa.

Jonka ohessa Me armollisimmasti tahdomme ilmoittaa että vastineeksi kysymyksessä-olevasta maasta vasta tulee annettavaksi Suomelle joko se rantamaa Jäämeren luona itäpuolella Jaakopinjokea ja lähellä Stolboan lahtea, jonka heittämisestä kalastuspaikoiksi suomalaisille Lappalaisille kysymys tätä ennen on nostettu, taikka, krateerauksen ja arvostelemisen jälkeen, rajalla Suomea kohtaan olevia käytettäviä tiloja yllämainitussa kuvernementissa.

Muuten olkoon tämän ohessa armossa säädetty että venäläiset työntekijät Venäjän Kruunun alle myöskin kuuluvassa Raivolan rautaruukissa Kivennavan pitäjäässä pitää, Rajajoen kivääritehtaan tultua eroitetuksi Suomesta ja asetetuksi Venäjän Hallituksen hoidon alle, kirjoihin pantaman Rajajoella ja oikeutettaman passilla oleksimaan Raivolassa.


Venäjän lakikokoelma
Toinen sarja. Kirja XXXIX. Oia 1. 1864. Pietari., 1867. S.78-79

¹ Alexander II