Neuvostoliiton hallituksen vastaus
Kansainliiton valiokunnan puheenjohtajan sähkeen

Joulukuun 12 päivänä Ulkoasiain kansankomissariaatti sai Genevestä (Sveitsistä) Kansainliiton yleiskokouksen Suomen kysymyksen valiokunnan puheenjohtaja herra da Madalta sähkeen:
»Yleiskokouksen asettama valiokunta, jonka puoleen on käännytty peruskirjan 15 artiklan perusteella, kehoittaa kiireellisesti Neuvostoliiton ja Suomen hallituksia keskeyttämään vihollisuudet ja aloittamaan viipymättä, Yleiskokouksen välitystä käyttäen, neuvottelut rauhan palauttamiseksi. Suomi täällä edustettuna hyväksyy. Olisimme kiitollisia, jos ilmoittaisitte ennen huomisiltaa, tiistaina, onko Neuvostoliiton hallitus suostuvainen hyväksymään tämän vetoomuksen ja keskeyttämään viipymättä vihollisuudet. José Caeiro da Mata, valiokunnan puheenjohtaja».

Samana joulukuun 12 päivänä V.M.Molotov Neuvostoliiton hallituksen puolesta vastasi herra da Madalle seuraavasti:
»Neuvostoliiton hallitus kiittää Teitä Herra Puheenjohtaja ystävällisestä kutsustanne osallistua Suomea koskevan kysymyksen käsittelyyn. Samalla Neuvostoliiton hallitus saattaa tiedoksenne, ettei se voi hyväksyä tätä kutsua syistä, jotka on esitetty Ulkoasiainkomissariaatin 4 päivänä joulukuuta lähettämässä sähkösanomassa, joka sisälsi vastauksen herra Avenolin tiedoitukseen. Molotov».