heninen.netРусский | English
vuodesta 1997Tekstihaku     Kuva-, video- ja audiohakuAjankohtaista   Tämä päivä historiassa

Kansainliiton Pääsihteerille Avenolille osoittama kirjelmä

Herra Pääsihteeri,
Neuvostoliitto, jonka kanssa Suomi Tarton rauhansopimuksen solmimisesta saakka v. 1920 on ylläpitänyt hyviä naapuruussuhteita ja allekirjoittanut hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka piti olla voimassa aina v:n 1945 loppuun saakka, on odottamatta ryhtynyt viimeksi kuluneen marraskuun 30 p:n aamuna hyökkäykseen ei vain raja-asemia vaan myöskin Suomen suojattomia kaupunkeja vastaan levittäen varsinkin ilmahyökkäyksillään kuolemaa ja hävitystä siviiliväestön keskuuteen.

Suomi ei ole milloinkaan ryhtynyt mihinkään mahtavaa naapuriansa vastaan. Se ei ole karttanut minkäänlaisia ponnistuksia saadakseen elää rauhassa naapurinsa kanssa. Siitä huolimatta, viitaten tekaistuihin rajavälikohtauksiin ja vedoten siihen, että Suomi muka olisi kieltäytynyt suostumasta myötävaikuttamaan Leningradin turvallisuuden lisäämiseen, Neuvostoliitto on ensiksi sanonut irti edellämainitun hyökkäämättömyyssopimuksen ja sitten torjunut Suomen hallituksen ehdotuksen turvautua puolueettoman vallan välitykseen.

Näin muodoin minulla on kunnia hallitukseni määräyksestä saattaa edellä oleva tietoonne pyytäen Teitä hyväntahtoisesti peruskirjan 11 ja 15 artiklan nojalla kutsumaan viipymättä koolle neuvosto ja yleiskokous ja pyytämään niitä ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin hyökkäyksen torjumiseksi. Tulen toimittamaan Teille täydellisen selostuksen niistä syistä ja asianhaaroista, jotka ovat antaneet aiheen hallitukselleni pyytää Kansainliiton väliintuloa kahden sen jäsenen välillä puhjenneessa selkkauksessa.


Rudolf Holsti
3 päivänä joulukuuta 1939

© 1997–2021