Kuvaus alueesta, jonka Suomen Tasavalta luovuttaa Neuvostoliitolle

Liite Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken helmikuun 3 p:nä 1947 tehtyyn sopimukseen

Kyseessäolevan alueen rajan lähtökohtana on Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnanrajalla oleva piste, jonka koordinaatit ovat 68°52,2' pohjoista leveyttä ja 28°48,4' itäistä pituutta.

Tästä alueen rajalinja kulkee luoteissuuntaan pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 68°53,2' pohjoista leveyttä ja 28°40' itäistä pituutta, sekä sieltä edelleen länteen pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 68°53,1' pohjoista leveyttä ja 28°28,4' itäistä pituutta.

Edelleen rajalinja kulkee luoteissuuntaan ylittäen Paatsjoen, pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 68°54,9' pohjoista leveyttä ja 28°25,2' itäistä pituutta. Tästä pisteestä rajalinja kääntyy koilliseen kulkien pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 68°55,8 pohjoista leveyttä, 28°30' itäistä pituutta, ja suuntautuu sitten suorana viivana täsmälleen koilliseen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton, Norjan ja Suomen rajojen yhtymäpisteeseen.

Sopimuksen 3 artiklassa mainittu Suomen ja Neuvostoliiton Rajasekakomitea asettaa rajamerkit ja laatii tarkan kuvauksen kyseessäolevan alueen rajalinjasta, merkiten sen karttaan, jonka mittakaava on 1:25,000.

Mainitun komitean laatima rajalinjan kuvaus ja kartta on kummankin hallituksen hyväksyttävä.

P.Kumykin Uuno Takki
Sakari Tuomioja