Pöytäkirja
Suomen Tasavallan ja
Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kesken
Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan
ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta
Suomen Tasavallalle tehdyn 27 päivänä syyskuuta 1962
allekirjoitetun Sopimuksen liitteeksi

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö,
lähtien siitä, että Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle tehdyllä Sopimuksella on tärkeä sija ystävällisten ja hyvien naapurisuhteiden kehittämisessä Suomen ja Neuvostoliiton välillä,
ottaen huomioon Suomen Tasavallan toivomuksen oikaista Saimaan kanavan väylää Nuijamaanjärven alueella,
ovat päättäneet tehdä tämän Pöytäkirjan ja tässä tarkoituksessa nimittäneet valtuutetuikseen:
Suomen Tasavallan Presidentti – Saimaan kanavan Suomen valtuutetun Urho Kiukkaan,
Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö – Saimaan kanavan SNTL:n valtuutetun G.J.Piasetskin,
jotka, oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa vaihdettuaan, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto, osoittaen myötämielisyyttä Suomen Tasavallan toivomuksille, suostuu, muuttaen Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle tehdyn ja 27 päivänä syyskuuta 1962 allekirjoitetun Sopimuksen 1 artiklan, määräämään Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton Suomen Tasavallan käyttöön vuokraaman maa-alueen uuden rajalinjan Nuijamaanjärven alueella ja luovuttaa Suomen Tasavallan käyttöön Sopimuksen 1 artiklassa mainitun vuokran perusteella Neuvostoliitolle kuuluvan viiden hehtaarin suuruisen vesialueen Nuijamaanjärvellä Storozhevik-saaresta pohjoiseen ja Brusnitshnojen (Juustila) – Nuijamaan maantien osan valtakunnanrajalle saakka tiehen liittyvine 30 metrin levyisine alueineen sen molemmin puolin.

Suomen Tasavalta puolestaan luopuu siitä 8 hehtaarin suuruisesta vuokra-alueesta, joka sijaitsee valtakunnanrajan vieressä ja valtakunnanrajalta Nuijamaanjärven rantaa pitkin kulkevasta tiestä länteen päin, sekä Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton edellä mainitun Sopimuksen mukaan Suomen Tasavallan käyttöön vuokraamasta 24,5 hehtaarin suuruisesta alueesta Storozheviksaaresta Nuijamaanjärven luoteisosaan.

Tässä artiklassa mainittujen maa-alueiden ja vesialueiden rajat on osoitettu tähän Pöytäkirjaan liittyvässä kartassa, joka on erottamaton osa tästä Pöytäkirjasta.

2 artikla

Tämän Pöytäkirjan muuttamien vuokra-alueiden rajat määrätään maastossa mahdollisimman lyhyessä ajassa Suomen Neuvostoliitolta 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn Sopimuksen nojalla vuokraaman alueen rajojen määräämistä varten asetetun Suomalais-neuvostoliittolaisen Sekakomission toimesta.

Yllämainittujen töiden suorittamisesta aiheutuvat menot jaetaan tasan sopimuspuolten kesken.

3 artikla

Tämä Pöytäkirja on ratifioitava ja tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtopäivänä.

Ratifioimiskirjojen vaihto tapahtuu Moskovassa.

Tämä Pöytäkirja on erottamaton Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle tehtyyn Sopimukseen liittyvä osa ja on voimassa mainitun Sopimuksen voimassaoloajan.

Tehty Helsingissä elokuun 11 päivänä 1964 kahtena suomenkielisenä ja venäjänkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen Tasavallan Presidentin valtuuttamana:
Urho Kiukas

Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistön valtuuttamana:
G.Piasetski