Ahvenanmaansaaria koskeva sopimus

Kaikkivaltiaan Jumalan nimessä.

Hänen Majesteettinsa Suur-Britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan Kuningatar, Hänen Majesteettinsa, Ranskalaisten keisari ja Hänen Majesteettinsa Venäjän Keisari, jotka haluavat laajentaa heidän kesken vallinneen ja niin onnellisesti palautetun, Itämaita koskevan yksimielisyyden käsittämään myöskin Itämerta ja siten varmentaa yleisen rauhan edut, ovat päättäneet tehdä sopimuksen ja tässä tarkoituksessa määränneet:

Hänen Majesteettinsa Suur-Britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan Kuningatar:
Arvoisa George William Frederic Clarendon, Paroni Hyde of Hindon, Yhdistyneen Kuningaskunnan Pääri, ja niin edelleen ja niin edelleen
ja Arvoisa Henry Richard Charles Paroni Cowley, Yhdistyneen Kuningaskunnan Pääri, ja niin edelleen ja niin edelleen,

Hänen Majesteettinsa, Ranskalaisten keisari:
Kreivi Alexandre Colonna-Walewski, keisarikunnan senaattori, ja niin edelleen ja niin edelleen
ja Paroni François Adolphe de Bourqueney, keisarikunnan Kunnialegioonan suurristin ritari, ja niin edelleen ja niin edelleen,

ja Hänen Majesteettinsa Venäjän Keisari:
Kreivi Aleksei Orloff, Hänen kenraaliadjutantti, ja niin edelleen ja niin edelleen
ja Paroni Filip Brunnow, Hänen Salaneuvos, ja niin edelleen ja niin edelleen;

Jotka vaihdettuaan oikeiksi ja päteviksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavista artikloista:

1 artikla.

Noudattaakseen Heidän Majesteettiensa Suur-Britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan Kuningattaren ja Ranskalaisten Keisarin toivomusta, selittää Hänen Majesteettinsa Venäjän Keisari, että Ahvenanmaan saaria ei linnoiteta ja ettei siellä tule säilytettäväksi tai rakennettavaksi mitään sotilaallista tai merilaitosta.

2 artikla.

Tämä sopimus, joka on liitetty tänä päivänä Parisissa allekirjoitettuun yleiseen sopimukseen 1), on ratifioitava, ja ratifioimisasiakirjat ovat vaihdettavat neljän viikon kuluessa tai aikaisemmin, mikäli mahdollista on.

Tämän vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet sen ja varustaneet sen sineteillään.

Tehty Parisissa kolmantenakymmenentenä päivänä maaliskuuta vuonna 1856.Clarendon
Cowley
A.Walewski
Bourqueney
Orloff
Brunnow