Hangon sopimus

5. huhtikuuta 1918

Saksalais-venäläisen rauhansopimuksen perusteella ja Helsingissä olevan Itämerenlaivaston aseman selvittämiseksi saksalaisten sotavoimien valloittaessa mainittua kaupunkia sekä jotta mikäli mahdollista estettäisiin vihollisuuksien puhkeamista ja hävitysten toimittamista jonkin varomattoman toimenpiteen seurauksena, tiedoittaa täten saksalainen meriväenpäällikkö Hangossa Helsingissä olevan venäläisen laivaston päällikölle vastauksena Itämerenlaivastosta lähetetyn valtuuskunnan kautta tehtyyn kysymykseen, mainitun valtuuskunnan kanssa neuvoteltuaan ja sen hyväksyttyä vastauksen, seuraavaa:

Helsingissä olevalle venäläiselle laivastolle ja sen miehistöille taataan täysi varmuus ja turva seuraavilla ehdoilla:

1. Siitä hetkestä alkaen, jolloin valtuuskunnan palaavat jäsenet saapuvat Helsinkiin, ei minkäänlaisia hävityksiä tehdä siellä olevissa sota- ja kauppalaivoissa eikä myöskään laivaston laitoksissa ja rannikkolinnakkeissa.

2. Saksalaisten sotavoimien saapumisen jälkeen saa venäläisiin sotalaivoihin jäädä vain pieni vartiokomennuskunta (vrt. kohtaa 6). Venäläiset poistuvat maalinnoituksista ja laivaston laitoksista.

3. Kaikkien laivojen ja rannikkolinnakkeiden tykkien lukot ja tähtäimet sekä myöskin kaikki torpedonpäät, räjähdyspatruunat y.m. sellaiset ovat heti koottavat proomuihin tai kuljetuslaivoihin, jotka ovat ulkosatamaan ankkuroitavat. Tämän toimenpiteen tulee olla suoritettu 5 päivää sen jälkeen kun valtuuskunnan jäsenet ovat lähteneet Hangosta. Toimeenpano on ilmoitettava käyttämällä radiota 600 m:n aaltopituudella valtuuskunnan saksalaisten merisotavoimien luo jääville jäsenille osoitteella WA.

4. Saksalainen meriväenpäällikkö toimittaa ne miehistöjen osat, jotka eivät jää kohtien 6 ja 7 mukaan venäläisiin sotalaivoihin, varmasti Venäjälle ja takaa niille täyden vapauden ja hyvän muonituksen kuljetuksen aikana. Heti kun saksalaiset sotavoimat ovat saapuneet perille, menevät ne miehistöjen osat, jotka eivät jää venäläisiin sotalaivoihin, kuljetuslaivoihin, jotka venäläisen meriväenpäällikön jo nyt tulee varata siihen tarkoitukseen. Heti laivaamisen jälkeen lähtevät kuljetuslaivat saksalaisten suojaamina satamasta.

5. Heti valtuuskunnan palaavien jäsenten Helsinkiin saapumisen jälkeen aletaan venäläiset sotalaivat järjestää sellaiseen kuntoon, että ne voidaan luovuttaa niihin myöhemmin jääville venäläisille vartiokomennuskunnille. Tämä toimenpide on suoritettava mitä kiireellisimmin. Toivotaan sen olevan loppuunsuoritettu viimeistään 14 päivän kuluttua.

6. Vartiokomennuskuntiin saa, upseerit mukaanluettuina, korkeintaan kuulua:
Linjalaivoissa 30 miestä
Risteilijöissä 20 miestä
Novik -laivoissa 10 miestä
I luokan torpedoveneissä 5 miestä
Kaikissa sukellusveneissä yhteensä 30 miestä
Kaikissa pienissä torpedoveneissä ja muissa pienissä sota-aluksissa yhteensä 50 miestä (oikeus tarkan luvun määräämiseen pidätetään)
Miina-aluksissa niiden suuruutta vastaten samalla tavalla kuin risteilijöissä ja Novik- laivoissa.

7. Kuntoonpanokomennuskunnat, jotka 5:n kohdan mukaan toimitettavan kuntoonpanon loppuunsuorittamiseen saakka vartiokomennuskuntien ohella saavat jäädä laivaan, saavat korkeintaan olla kaksi kertaa niin mieslukuiset kuin 6 kohdan mukaiset vartiokomennuskunnat.

8. Merkiksi siitä, että edellämainitut toimenpiteet on suoritettu tai suoritetaan, sekä että Venäjän laivasto ja rannikkolinnakkeet aikovat pysyä täysin puolueettomina, kaikki venäläiset sota-alukset ja rannikkolinnakkeet nostavat saksalaisten taisteluvoimien lähetessä hyvin näkyvään paikkaan valkopunaisen lipun.

9. Koska sotilaallisista syistä ei käy päinsä, että valtuuskunnan kaikki jäsenet heti palaavat Helsinkiin, jää valtuuskunnan jäsenistä neljä Hankoon. Heti Helsingin valloituksen jälkeen suodaan heille mahdollisuus palata sinne.

Helsinkiin nyt heti palaavan valtuuskunnan jäsen, I luokan kapteeni Novopashennyj lupaa kunniasanallaan, ettei hän eikä hänen mukanaan palaava komisaari ilmoita mitään sellaista, mikä jollakin tavalla voisi olla saksalaisille taisteluvoimille epäedullista.

10. Edellämainituilla ehdoilla Helsinkiin jäävillä sotalaivoilla on edelleenkin Venäjän sotalippu liehumassa.

Meurer, kontra-amiraali,
Itämeren erillisen laivasto-osaston päällikkö

Edelläesitetyn sanamuodon on neuvottelujen johtaja, kapteeniluutnantti Kiep, Itämeren erillisen laivasto-osaston amiraaliesikuntaupseeri, laatinut meidän kanssamme pidettyjen neuvottelujen perusteella, ja me puolestamme hyväksymme tämän sanamuodon.

Helsingissä olevan venäläisen laivaston päällikön Hankoon lähettämän valtuuskunnan jäsenet:
Novopashennyj,
Helmersen,
Borodajevski,
Komelov,
Duzhik,
Grigorjev