Suomen ulkoasiainministeriön ilmoitus

1. marraskuuta 1939

Neuvostoliiton ulkoasiainkomissaari Molotovin Moskovassa eilen pitämän puheen johdosta Suomen ulkoasiainministeriö ilmoittaa:

Ulkoasiainkomissaari Molotovin puheessa mainituissa kysymyksissä on Neuvostoliitto ilmoittanut haluavansa keskustella Suomen kanssa. Saattamalla julkisuuteen Neuvostoliiton kannan hetkellä, jolloin Suomen valtuuskunta juuri on lähtenyt Helsingistä antaakseen Suomen hallituksen vastauksen Neuvostoliiton hallitukselle, on komissaari Molotov luonut uuden tilanteen. Tähän asti ovat neuvottelut olleet luottamuksellisia ja Suomi on itsenäisesti ja ennakkoluulottomasti, olematta minkään ulkopuolisen vallan vaikutuksen alainen, koettanut löytää ratkaisun sille esitettyihin kysymyksiin, niin vaikeita kuin ne ovatkin Suomen omaksuman puolueettomuuspolitiikan vuoksi. Tällöin on Suomi myös tahtonut ottaa huomioon Neuvostoliiton pyrkimykset Leningradin turvallisuuden tehostamiseksi omaa turvallisuuttaan kuitenkaan vaarantamatta.

On ennenaikaista sanoa mitään siitä, tuleeko komissaari Molotovin lausunto millään tavalla vaikuttamaan Suomen hallituksen omaksumaan kantaan. Joka tapauksessa on mainittu lausunto aiheuttanut sen, että neuvottelujen jatkamisessa tapahtuu luonnollinen viivytys.

Sen johdosta, että komissaari Molotov on puheessaan lausunut, että Neuvostoliitolla on oikeus ja velvollisuus käyttää tehokkaita toimenpiteitä, joitten tarkoituksena on suojella sen turvallisuutta Suomenlahdella ja Leningradin läheisellä rajalla, huomauttaa Suomen ulkoministeriö, että Neuvostoliitto on Suomen kanssa vuonna 1932 tekemässään hyökkäämättömyyssopimuksessa sitoutunut kunnioittamaan Tarton rauhansopimuksessa määrättyjä Suomen ja Neuvostoliiton rajoja sekä ratkaisemaan kaikki näiden maiden väliset erimielisyydet rauhanomaisin keinoin. Suomi tahtoo luottaa siihen, että Neuvostoliitto pitää kunniassa tätä sopimusta, jonka voimassaolon pidentämisestä vuoden 1945 loppuun on Suomen ja Neuvostoliiton välillä sovittu 1934.