Kirje Saksan valtakunnan johtajalle Adolfi Hitelrille

Viitaten kanssanne käytyihin keskusteluihin haluan lausua tyydytykseni siitä, että Saksa tulee täyttämään Suomen hallituksen toivomuksen, joka koskee aseellista apua, ja että se, huomioon ottaen venäläisten hyökkäykset Karjalassa, viipymättä antaa apua Suomen sotavoimille lähettämällä saksalaisia joukkoja ja materiaalia. Lisäksi olen todennut Teidän valtakunnan hallituksen nimessä antamanne lupauksen, jonka mukaan Saksan valtakunta tulevaisuudessakin tulee antamaan Suomelle kaikkea sen omiin mahdollisuuksiin kuuluvaa apua, lyödäkseen yhdessä Suomen sotavoimien kanssa venäläisten Suomea vastaan tekemän rynnistyksen takaisin.

Saan tässä yhteydessä vakuuttaa Teille, että Suomi on päättänyt käydä Saksan rinnalla sotaa Neuvostovenäjää vastaan siksi, kunnes se uhka, jolle Suomi on alttiina Neuvostoliiton taholta, on poistettu.

Huomioon ottaen sen aseveljen avun, jota Saksa antaa Suomelle nykyisessä vaikeassa asemassaan, selitän Suomen tasavallan presidenttinä, etten muuta kuin yhteisymmärryksessä Saksan valtakunnan hallituksen kanssa tee rauhaa Neuvostoliiton kanssa enkä salli, että nimittämäni Suomen hallitus tai kukaan henkilö ryhtyy aselepoa tai rauhaa koskeviin keskusteluihin tai näitä tarkoitusperiä palveleviin neuvotteluihin muuten kuin yhteisymmärryksessä Saksan valtakunnan hallituksen kanssa.

Risto Ryti
26. kesäkuuta 1944