Vienan Karjalan väestölle

Vienan Karjalan väestölle

Terve teille, te rajantakaiset sukulaiset. Terve teille, te vienankarjalaiset veljet. Vapaan Suomen vapaat lapset vapaina teitä tässä tervehtivät. Terve, tuhannesti terve.

Vapauden viesti on meillä teille tuotavana. Vapauden aamun sarastusta neuvomme teitä tähyämähän. Herätkää, nouskaa, työ suuri ja ylevä tekijäänsä vuottaa. Nyt koittava päivä kutsuu koko Karjalan kansaa suureen ja ihanaan luomistyöhön, luomaan omaa vapauttaan.

Ken lienetkin, partasuu uros tai nuorukainen verevä, impi ihana, taikka maammo armahainen, mies tai nainen, nuori tai vanha, sydän sykkivä sinulla rinnassa lyö. Kuuntele sen sisintä ääntä, säveltä syvintä tunnustele. Ja mitä on se ääni? Oi, sinä tunnet sen, se on vapauden, vapauden suuren ja pyhän. Sinä tunnet sen, mutta et uskalla tunnustaa. Valta vieras ja väkevä on sen äänen sinun sisimpääsi salvannut. Sortajan korva ei ole sitä säveltä sietänyt, ehkä itsekin olet lakannut siihen uskomasta. Mutta se sävel sittenkin soi. Kuuntele sitä, kuuntele tarkoin, yhdy siihen. Tartu koko voimallasi luomaan orjan iestä hartioiltasi, jotka ovat tällä kertaa vihollistasi väkevämmät. Ota oman elämäsi ohjat omiin käsiisi, kansaksi kansojen rimalle kohoa.

Vienan Karjalan maanviljelijät ja koko Vienan Karjalan valistunut väestö. Teidän rauhallisille asuma aloillenne on virrannut vierasta väkeä, jonka mielivallan ja raakalaistekojen uhreina nyt vaikeroitte. Orjan iestä olette aina omassa maassanne kantaneet, nyt huligaaanilaumat uhkaavat hävittää senkin vähän, mitä teillä on omaa, kallista ja pyhää. Niin ei kuitenkaan saa käydä. Nyt on koittamassa se huomen, jolloinka Karjalan kansa roskajoukoista vapautuu. Nyt on käsissä se aamu, jolloinka koko Suomen heimo herää, koko kalevainen kansa kahleensa katkaisee.

Varmaankin ovat viestit kuuluviinne vierineet, kertoen siitä, miten Suomessa kansa kohoo, miten siellä maan valistunut nuoriso ja koko maanviljelijän luokka oivat yhtenä miehenä kohonneet ryövärien valtavia laumoja vastaan. Sanomat ovat tietenkin korviinne saapuneet puhuen siitä, miten Venäjältä purkautuneet bolshevismin sokaisemat järjestymättömät ryövärijoukot yhdessä maan omien pahantekijäin kanssa ovat lyöty pakoon ja suurimpaan osaan Suomea on jo palautettu rauha ja entinen hyvä järjestys. Sallitteko te omilla tanhuvillanne teille vieraiden raakalaisvoimien vallitsemista, vai nousetteko niitä vastaan? Nouskaa, nouskaa tekin, sillä siinä nousussa on alku koko heimokansan heräämiseen, siinä on peruskiven laskeminen sille rakennukselle, jonka me yhdessä asuinpaikoillemme pystytämme.

Nouskaa Vienan Karjalan miehet väkivaltaa vastustamaan, ryhmittykää, järjestykää ja järjestyneinä lyökää, ottakaa omin käsin se, mikä omana teille kuuluu. Jalossa taistelussa me autamme teitä. Sukulaisiksi, veljiksi me teidät tunnemme, saman kansan kappaleiksi ymmärrämme. Yhdessä siis yhteinen vihollinen lyökäämme, veljinä toisillemme veljenkäsi ojentakaamme. Sillä ei halki Karjalan kankaiden hakattu rajalinja koko Karjalan kansaa kahdeksi halkaise, vaan on toki pitimet paremmat, jotka yli rajankin yhdeksi sitovat. Ei ole rajalinja Jumalan luoma, vaan meille ventovieraiden vetämä. Mutta mikä on sitten Jumalan luoma, eikä ihmisen asetus? Kieli kaunis kalevainen sekä syntyjuuremme sama, koko heimomme henki ja sukumme suuren sydänjuuret, ne ovat meille yhtenäiset, ne ovat Luojamme panemat. Ne meitä yhtehen nitovat, yli linjan leveänkin, ne kansaksi samaksi sitovat, voimaksi vahvaksi nostattavat.

Vapauden ääntä siis yhdessä kuulkaamme. Yhdessä viholliset kotoamme karkoittakaamme. Se on meidän velvollisuutemme niin totta kuin olemme vapaiden esi-isien jälkeläisiä ja tulevien sukupolvien kelvollisia esi-isiä. Vienan Karjalan miehet, jätättekö sen velvollisuuden täyttämättä? Vastauksenne tiedämme, sillä kukaan rehellinen mies ei voi olla vääryyttä vastaan nousematta. Valtavana voimana kotienne kunnian ja kaiken teille rakkaan ja pyhän puolesta te kohoatte ja voitatte, sillä niin tahtoo Jumala.Everstiluutnantti Malm
Kuopio 1918. Osakeyhtiö Kuopion Uusi Kirjapaino.