Pöytäkirja, pidetty Aunuksen Väliaikaisen Hallituksen kokouksessa 3 p:nä heinäkuuta 1919

Kokouksessa läsnäolivat: G.V.Kuttujeff, P.C.Molosofkin, P.I.Pernanin, M.T.Dorofejeff ja I.A.Akimoff.

Käsiteltäväksi otettiin kysymys eräästä suomalaisessa sanomalehdessä »Suunta» olleesta uutisesta, jossa väitettiin, että sota-asiain osaston päällikön eversti Renvaldin alotteesta olisi muodostettava karjalaisia joukkoja venäläisellä päällikkyydellä.

Tämän kokonaan totuudesta poikkeavan uutisen kaikinpuolisen käsittelyn jälkeen päätettiin:

Aunuksen Väliaikaisen Hoitokunnan sota-asiain osastolle päätettiin tiedoittaa, että käsiteltäessä kysymystä erilaisten karjalaisten joukko-osastojen muodostamisesta venäläisellä päällikkyydellä Aunuksen valkoisen armeija jo vapauttamien kuntien edustajien kokouksessa 5 p:nä kesäkuuta 1919 ei sota-asiain osaston päällikkö, eversti Renvald ollut aloitteen tekijänä eikä myöskään puoltanut venäjää komennuskieleksi, vaan päinvastoin jyrkästi painosti välttämättömyyttä, että joukko-osastoja komennettaisiin suomenkielellä, huomauttaen, että komennuskielen tulee olla yksi, nimittäin suomenkieli.

Omasta puolestaan saa Aunuksen Väliaikainen Hallitus, joka kuluneena aikana on oppinut tuntemaan eversti Renvaldin henkilöksi, joka kokonaan on antautunut bolshevismin kukistamisen ja hävittämisen suurelle asialle ja sille omistanut kaikki voimansa ja sotilaallisen kokemuksensa, lausua eversti Renvaldille täydellisen luottamuksensa.Kuttujeff,
Puheenjohtaja.

Olsky,
Sihteeri.