Pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla, Suomen tasavallan Sosialististen neuvostotasavaltojen liitolta vuokraamalla alueella Viipuriin asti tai kauttakulkuliikenteestä aavalle merelle 15 päivänä lokakuun 1990 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus,
jotka viittaavat Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehtyyn sopimukseen,
ottavat huomioon Suomen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä 15 päivänä lokakuuta 1990 matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla, Suomen tasavallan Sosialististen neuvostotasavaltojen liitolta vuokraamalla alueella Viipuriin asti tai kauttakulkuliikenteestä aavalle merelle tehdyn sopimuksen (jäljempänä "sopimus") soveltamisesta saadut kokemukset,
ovat sopineet seuraavasta:

l. Sopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen viimeistä edellinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: “Palattaessa samana päivänä (tulopäivänä) on sallittua käyttää yhdistettyjä kuljetusmuotoja: aluksella, linja-autolla tai junalla yhteen suuntaan ja linja-autolla tai junalla tai aluksella takaisin."

2. Tämän pöytäkirjan 1 kappaleessa mainittu juna voi olla sekä Sibelius-juna että muu juna, jota tulevaisuudessa voidaan käyttää tässä tarkoituksessa.

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä allekirjoituspäivän jälkeen ja on voimassa sopimuksen voimassaolon ajan.

Tehty Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta:
Juhani Korpela

Venäjän federaation hallituksen puolesta:
V.P.Fedenko