Ote
Neuvostoliiton ja Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan välillä solmitusta, joulukuun 2 pnä 1939 allekirjoitetusta keskinäisen avunannon ja ystävyyden sopimuksesta

Neuvostoliiton propaganda-lentolehtinen Neuvostoliiton propaganda-lentolehtinen

Sopimuksen 1. artiklan ensimäinen kohta kuuluu seuraavasti:

”Neuvostoliiton ystävyyden ja syvän luottamuksen merkiksi Suomen Kansanvaltaista Tasavaltaa kohtaan, suhtautuen myönteisesti Suomen kansan kansallisiin toiveisiin Karjalan kansan jälleenyhdistämisestä Suomen kansan kanssa liittäen sen yhtenäiseen ja riippumattomaan Suomen valtioon, Neuvostoliitto ilmoittaa suostuvansa luovuttamaan Suomen Kansanvaltaiselle Tasavallalle ne Neuvosto-Karjalan alueet, joissa karjalainen väestö on enemmistönä – kaikkiaan 70.000 neliökilometriä, joka alue liitetään Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan valtioalueen yhteyteen ja säädetään raja Neuvostoliiton ja Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan välillä oheenliitetyn kartan mukaan.”

Samalla on Suomen Kansanvaltainen Tasavalta puolestaan suostunut jonkun verran siirtämään rajaa Karjalan kannaksella Leningradista pohjoiseen päin, luovuttaen Neuvostoliitolle alueen, joka on alle 4 tuhatta neliökilometriä.

Kansalaiset!

Tutustukaa tähän sopimukseen, joka on erinomaisen edullinen Suomen kansalle ja kaikin puolin Suomen riippumattomuuden kanssa sopusoinnussa.

Miksi salaavat rahavaltiaat ja niiden kätyrit kansaltamme tämän tärkeän sopimuksen sisällön? Ainoastaan siksi, että voisivat pitkittää rikoksellista ja toivotonta sotaseikkailuaan suurta Neuvostoliittoa vastaan.