Suomen ja Karjalan kansat alkaisivat elää yhtenäisenä perheenä

Suomen Kansanvaltaisen Tasavaltaan siirtyvissä Karjalan piireissä pidetään lukuisia kokouksia, jotka on omistettu historialliselle keskinäisen avunannon ja ystävyyden sopimukselle Neuvostoliiton ja Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan välillä.

Puheissaan ja päätöslauseissaan työtätekevät karjalaiset tervehtivät lämpimästi Suomen kansanhallitusta, hallituksen julistusta ja keskinäisen avunannon ja ystävyyden sopimusta Neuvostoliiton ja Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan välillä. Ylpeydellä ja ilolla he puhuvat jälleenyhdistämisestä sille sukua olevan Suomen kansan kanssa.

Karjalan Nuosjärven kylässä pidetyssä kokouksessa karjalainen kolhoosilainen tov. Gordejev totesi:
– Allekirjoittamalla sopimuksen Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan kanssa, Neuvostoliitto toteutti vuosisataiset toiveet Suomen kansan jälleenyhdistämisestä sille sukua olevan Karjalan kansan kanssa. Karjalan kansa auttaisi Suomen kansaa järjestämään elämänsä iloiseksi ja onnelliseksi.

Suurella innolla pidettiin kokous Karjalan Pyhäjärvellä. Kokouksessa on hyväksytty sellainen päätöslauselma: ”Kaksi vuosikymmentä Karjalan kansa on elänyt Neuvostoliiton kansojen rikkaassa ja onnelliseessa perheessä, samaan aikaan kun Suomen kansa kärsi riistäjien ikeen alla. Nyt aurinko on noussut Suomenmaan ylle. Vuosisataiset Suomen kansan toiveet jälleenyhdistämisestä veljellisen Karjalan kansan kanssa ovat toteutuneet. Tästä lähtien Suomen ja Karjalan kansat alkaisivat elää yhtenäisessä perheessä, uudella tavalla ja yhdessä alkaisivat järjestää elämäänsä, itsenäisesti, ilman cajandereita, tannereita, erkkoja ja muita Suomen kansan pettureita.

Eläköön Suomen Kansanvaltaisen Tasavalta!

Eläköön Neuvostoliitto – luotettava pienten kansojen suojelija!

Eläköön koko maailman työtätekevien ihmisten ystävä ja opettaja suuri Stalin!”

TASS
Petroskoi
9. joulukuuta 1939