Selitys

Koska myöskin Teidän arv. lehdessänne on ollut viikkolehdestä »Suunta» otettu uutinen, että minä olisin ehdottanut venäjänkieltä Aunuksen omien joukkojen komennuskieleksi y.m. niin pyydän julkaisemaan Aunuksen kansan valitseman hallituksen, jossa kysymystä näistä joukko-osastoista on käsitelty, pöytäkirjan, jonka olen liittänyt selitykseeni asianomaiselle päällystölle, sekä selostukseni.

Pöytäkirja, pidetty Aunuksen Väliaikaisen Hallituksen kokouksessa 3 p:nä heinäkuuta 1919

Mitä taas herra A.Ladauhun tulee, niin en täydellisesti tunne hänen toimintaansa sotavuosina Vaasassa, mutta tiedän, että entisen kenraalikuvernööri Seynin toimesta häntä pidettiin lähes vuoden ajan vangittuna Pietarin Kresty-vankilassa, josta hänet vapautettiin maaliskuun vallankumouksen aikana.

Samassa yhteydessä pyydän esiintuoda, että minun toimintaani Aunuksessa eivät ole kuuluneet sotatoimet eikä myöskään miehistön värvääminen ja vapauttaminen.Helsingissä,
heinäk. 12 p:nä 1919

A.Renvald,
eversti

Pyydän, että ne sanomalehdet, jotka ovat julkaisseet kysymyksessä olevan uutisen, hyväntahtoisesti julkaisisivat myöskin tämän selityksen.Karjala -sanomalehti, n:o 160
17. heinäkuuta 1919