Petroskoin ja Poventsan kihlakuntien ja Suomen välisen rajan topografis-tilastollinen kuvaus

Tullilossi Suomen ja Karjalan välillä

I. Rajan maantieteellinen kuvaus
II. Rajaseudun topografia ja luonnolliset tuotteet
III. Kulkuyhteydet
IV. Paikkakunnat, teollisuus ja kauppa
V. Rajavyöhykkeen terveydenhoidollinen tilanne

Aunuksen läänin tilastollisen komission varsinainen jäsen
Semen Epaphroditievich Annenkov

Aunuksen kokoelma: Aunuksen alueen historian, maantieteen, tilastotieteen ja kansatieteen aineistoja, 2. osa. Petroskoi 1886