Sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä

Sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta