Santtu Karhu & Talvisovat
2009.   Santtu Karhu & Talvisovat:   E.L.O.S
2008.   Santtu Karhu & Talvisovat:   Allus oli muna
2006.   Santtu Karhu & Talvisovat:   Terveh Petroskoi
2004.   Santtu Karhu & Talvisovat:   Karjala – CD N 72
2004.   Santtu Karhu & Talvisovat:   Tervetuloa Kioskin Vol.2
2003.   Santtu Karhu & Talvisovat:   Happy Faces
2003.   Santtu Karhu & Talvisovat:   Hyvästit Karjala
2001.   Santtu Karhu & Talvisovat:   Pahoin brihoin pajatukset
1991.   Santtu Karhu & Talvisovat:   Omien aigoin legendat / Aunuksen Anja
1990.   Santtu Karhu & Talvisovat:   Airotoi veneh / Syvysharmavus
1989.   Santtu Karhu:   Mustas kois / Lykyn peräh
  Santtu Karhu & Talvisovat:   Раритетные записи