heninen.netРусский | English
vuodesta 1997Tekstihaku     Kuva-, video- ja audiohakuAjankohtaista   Tämä päivä historiassa

Venäjän ja Suomen suhteet

Neuvostoliiton julisteita

1745: Venäjän kartasto
1792: Venäjän kartasto
1808: Julistus Suomenmaan yhdistämisestä Venäjän valtakuntaan
1809: Julistus 27. päivältä maaliskuuta 1809
1809: Julistus Yhteisille Suomen Maan Asujaille
1811: Julistus koskien Viipurin kuvernementin liittämistä Ruotsin Suomeen
1856: Ahvenanmaansaaria koskeva sopimus
1864: Kuulutus koskeva Venäjän Keisarikunnan ja Suomen Suuriruhtinanmaan rajan muuttamista
1899: Helmikuun manifesti
1900: John Bull ja kaikki hänen ystävänsä
1905: Toimenpiteistä laillisen järjestyksen palauttamiseksi maahan
1905: Väliaikaisten valtiopäiväin avaamisesta Helsingin kaupungissa
1907: Tärkeimpien kaupunkien kokovertailu
1909: Tsaari suomen kansaa vastaan
1913: Venäjän keisarikunnan maantieteellinen kuvaus
1914: Kansakuntien itsemääräämisoikeudesta
1917: Nikolai II:n ilmoitus kruunusta luopumisesta
1917: Mikaelin ilmoitus kruunusta luopumisesta
1917: Suomen Suuriruhtinaanmaan valtiosäännön vakuuttamisesta
1917: Suomi ja Venäjä
1917: Laki Suomen korkeimman valtiovallan käyttämisestä
1917: Manifesti Eduskunnan hajoittamisesta
1917: Venäjän kansojen oikeuksien julistus
1917: Puhe sotalaivaston ensimmäisessä yleisvenäläisessä edustajakokouksessa
1917: Puhe Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokouksessa
1917: Suomen virallinen itsenäisyyden tunnustuspyynnöt
1917: Suomen Kansalle
1917: Kansankomissaarien Neuvoston päätös Suomen Tasavallan
1917: Suomen riippumattomuudesta
1918: Työtätekevän ja riistetyn kansanoikeuksien julistus
1918: Soumen Senaatin julistus
1918: Puhe VSDTP(b):n keskuskomitean iltaistunnossa
1918: Sopimus Venäjän ja Suomen sosialististen tasavaltain välillä
1918: Brest-Litovskin rauhansopimus
1918: Saksan ulkoasiainministeriölle osoittama nootti
1919: Alustus puolueen ohjelmasta
1919: Ulkoasiain kansankomissariaatin osoittama nootti
1920: Rauhansopimus Suomen Tasavallan ja VSFNT:n välillä
Neuvostoliiton julisteita
1922: Sopimus toimenpiteistä rajarauhan turvaamiseksi
1923: Valkosuomalaiset murhaajat
1932: Hyökkäämättömyydestä ja riitojen rauhanomaisesta ratkaisusta sopimus
1933: Hyökkäyskäsitteen määrittelemisestä sopimus
1934: Pöytäkirja allekirjoitettu 7. huhtikuuta 1934
1939: Salainen lisäpöytäkirja
1939: Neuvostohallituksen nootti
1939: Suomen hallituksen nootti
1939: Neuvostohallituksen nootti
1939: Suomen hallituksen nootti
1939: Neuvostohallituksen nootti
1939: Toveri Molotovin radiopuhe
1939: Leningradin sotilaspiirin käsky
1939: Suomen Kommunistisen puolueen keskuskomitean julistus
1939: Suomen kansanhallituksen muodostaminen
1939: Diplomaattisen suhteiden solmiaminen Neuvostoliiton ja Suomen demokraattisen tasavallan välillä
1939: Suomen kansanhallituksen julistus
1939: Keskinäisen avunannon ja ystävyyden sopimus Neuvostoliiton ja Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan välillä
1939: Suomen kansantasavallan kartta
1939: Ote keskinäisen avunannon ja ystävyyden sopimuksesta
1939: Kansainliiton Pääsihteerille osoittama kirjelmä
1939: Tannerin radiopuhe amerikkalaisille kuuntelijoille
1939: Neuvostoliiton hallituksen vastaus
1939: Ulkoasiainkomissariaatissa
1939: Suomen pääministeri Risto Rytin radiopuhe
1939: Ministeri Holstin jättämä selvitys
1939: Suomen ja Karjalan kansat alkaisivat elää yhtenäisenä perheenä
1939: Eduskunnan vetoomus
1939: Holstin puhe Kansainliiton yleiskokouksen istunnossa
1939: Neuvostoliiton hallituksen vastaus Kansainliiton valiokunnan puheenjohtajan sähkeen
1939: Kansainliiton yleiskokouksen selostus
1939: Kansainliiton Yleiskokouksen päätöslauselma
1939: Kansainliiton Neuvoston hyväksymä päätöslauselma
1939: Suomen ulkoasiainministeri herra Tannerin avoin radiopuhe
1939: Tervehdys toveri Stalinille
1940: Rauhansopimus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä
1940: Toveri Molotovin selostus
1940: Sopimus Ahvenanmaan saarista
1940: Ohjeita Berliiniin-matkalle
1941: Valtakunnankanslerin julistus
1941: Saksan ulkoasiainministeriön nootti
1941: Saksan ulkoministeriön selostus
1941: Toveri Molotovin radiopuhe
1941: Suomen presidentti Risto Rytin radiopuhe
1941: Bolševismi ottaa uudet hyökkäyslähtökohdat
1941: Radiopuhe Leningradin kukistumisen johdosta
1941: Puhe 3. sodanaikaisen talviapukeräyksen avajaistilaisuudessa
1941: Churchillin kirje Mannerheimille
1941: Mannerheimin kirje Churchillille
1941: Valtakunnankanslerin puhe valtiopäivillä
1944: Julistus Saksan satelliittivaltioille
1944: Päiväkäsky
1944: Kirje Saksan valtakunnan johtajalle Adolfi Hitelrille
1944: Kirje Saksan valtakunnan johtajalle ja ylipäällikölle
1944: Välirauha-sopimus toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä
1944: Sotavahinkojen korvaussopimuksen allekirjoittaminen
1947: Sopimus Suomen Tasavaltaan kuuluvan alueen liittämisestä Neuvostoliiton alueeseen
1947: Rauhansopimus Suomen kanssa
1948: Sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä
1955: Sopimus luopumisesta oikeudestaan Porkkalan alueen käyttöön laivastotukikohtana
1956: Sopimus Suomen rautateiden tavarajunien kauttakulusta
1962: Sopimus Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan vuokraamisesta
1964: Pöytäkirja sopimuksen liitteeksi
1968: Sopimus matkustajaliikenteestä
1978: Urho Kaleva Kekkonen Petroskoissa
1989: SNTL:n kansanedustajien kongressin päätös
1990: Sopimus matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla
1992: Sopimus suhteiden perusteista
1992: Sopimus yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella
1992: Sopimus yhteistyöstä toisen maailmansodan seurauksena kaatuneiden sotilaiden muiston vaalimisessa
1994: Pöytäkirja matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla sopimuksen muuttamisesta
2010: Venäjän Federaation presidentin ukaasi
2011: Raja-alueiden lista

© 1997–2021